รับชมหน้าร้านจริง ผ่าน Virtual tour

รูปแบบแฟรนไชส์

ขนาดพื้นที่
ขนาดพื้นที่
พื้นที่ 40-60 ตารางเมตร
พื้นที่ 80-120 ตารางเมตร
ค่าแรกเข้า (Franchise Fee)
ค่าแรกเข้า (Franchise Fee)
600,000 บาท
600,000 บาท
ค่าเงินประกันตามสัญญา
ค่าเงินประกันตามสัญญา
200,000 บาท
200,000 บาท
ค่าออกแบบ
ค่าออกแบบ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับพื้นที่ตามมาตรฐาน
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับพื้นที่ตามมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ภายในร้าน
ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ภายในร้าน
1.3 ล้านบาท
2.3 ล้านบาท
ค่าสินค้าเริ่มต้น
ค่าสินค้าเริ่มต้น
0.9 - 2 ล้านบาท
1.6 - 3 ล้านบาท
ค่าฝึกอบรม และ กิจกรรมวันเปิดร้าน
ค่าฝึกอบรม และ กิจกรรมวันเปิดร้าน
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่า Royalty Fee + Marketing Fee
ค่า Royalty Fee + Marketing Fee
3% + 2%
ของยอดขายรายเดือน
3% + 2%
ของยอดขายรายเดือน
รวมเงินลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รวมเงินลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.9 - 3.9 ล้านบาท
4.6 - 5.9 ล้านบาท
อายุสัญญา
อายุสัญญา
6 ปี
(Renovate ร้านทุก 6 ปี)
6 ปี
(Renovate ร้านทุก 6 ปี)
หมายเหตุ :
การก่อสร้างร้าน ท่านสามารถดำเนินการก่อสร้างด้วยตนเอง ภายใต้คำแนะนำ และการควบคุมการก่อสร้างร่วมกับบริษัท
"พูดคุยกับที่ปรึกษาแฟรนไชส์ซี"