OfficeMate Plus+ ตอบทุกข้อสงสัย

OfficeMate Plus+ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2.9 ล้านบาท รวมค่าแรกเข้า (Royalty Fee) ค่าก่อสร้าง ค่าออกแบบ อุปกรณ์ตกแต่งภายใน รวมถึงค่าสินค้าเริ่มต้นภายในร้าน และระบบการขาย (POS) เรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจากนั้น ก็ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบพื้นที่ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รูปแบบแฟรนไชส์

OfficeMate Plus+ และ OfficeMate มีนโยบายการขายสินค้าเหมือนกัน โดยอยู่ภายใต้นโยบาย One Price Policy และได้รับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการขายเช่นเดียวกัน โดยท่านสามารถจำหน่ายสินค้าทั้งหมด ที่ OfficeMate จัดจำหน่ายกว่า 100,000 รายการได้ โดยไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้า ท่านสามารถดำเนินการขายผ่านระบบหลังร้านที่เรียกว่า Drop Ship บริษัทจะทำการส่งสินค้าให้กับลูกค้าของท่านโดยตรง ไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการสต็อกสินค้า

OfficeMate Plus+ มีอายุสัญญา 6 ปี โดยจะมีการ Renovate ร้านทุกๆ 6 ปี เพื่อให้ร้านมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ภาพลักษณ์ทันสมัยอยู่เสมอ การทำธุรกิจแฟรนไชส์ OfficeMate Plus+ ใช้ระยะเวลากี่ปีถึงจะคืนทุน ระยะเวลาการคืนทุนของ OfficeMate Plus+ ใช้ + เวลาประมาณ 3 – 4 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งขนาดพื้นที่ ค่าก่อสร้าง ค่าบริหารจัดการภายในร้าน ค่าเช่า และยอดขายของร้าน รวมถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท การบริหารจัดการร้านที่ดีของท่านเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการประสบความสำเร็จ และการคืนทุนเป็นไปตามเป้าหมาย

OfficeMate Plus+ มีสินค้าที่หลากหลายกว่า 100,000 รายการ กำไรของสินค้าแต่ละชนิดจะไม่เท่ากันตามกลไกของตลาด ซึ่งแต่ละรายการจะมีกำไรตั้งแต่ 5 – 30% ขึ้นอยู่กับหมวดสินค้า ดังนั้น กำไรเบื้องต้นจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการขายสินค้าแต่ละหมวดของท่าน และเพื่อความมั่นใจให้แก่ท่านในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ บริษัทรับประกันกำไรให้ท่านที่เดือนละ 100,000 บาท (ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)

ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และสื่อการขายให้แก่แฟรนไชส์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น แคตตาล็อกรายปี แคตตาล็อกรายเดือน แคตตาล็อกกลุ่มสินค้าเฉพาะทาง และแคตตาล็อกตามเทศกาลต่างๆ จึงมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Royalty Fee 3% และ Marketing Fee 2% จากยอดขายรายเดือน

หากท่านสนใจสมัครแฟรนไชส์ ท่านสามารถนำเสนอพื้นที่ที่ท่านมี เพื่อให้บริษัทพิจารณาความเหมาะสมและโอกาสทางการตลาดได้ หรือ หากท่านไม่มีพื้นที่ บริษัทมีพื้นที่ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจากพันธมิตรทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อให้ท่านพิจารณาในจังหวัดที่ท่านต้องการได้ โดยดูได้ที่ ลงทุนแฟรนไชส์

หลังจากเซ็นต์สัญญาเข้าร่วมลงทุน จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อเตรียมการเปิดร้าน โดยจะมีขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อสำรวจงานออกแบบก่อสร้าง การออกแบบภายใน และวางแผนเรื่องการขายสินค้าร่วมกับทางบริษัท ตลอดจนการวางแผนกิจกรรมทางการตลาด การอบรมสินค้า การขาย และ การบริหารจัดการร้าน ทั้งนี้ หากท่านต้องการติดต่อสินเชื่อกับทางธนาคาร อาจเพิ่มระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลงทุนแฟรนไชส์

ท่านที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ OfficeMate Plus+ สามารถเยี่ยมชมร้านตัวอย่าง ขนาดพื้นที่ 50 ตารางเมตร และ 100 ตารางเมตร และศึกษาสินค้าที่จัดจำหน่าย ได้ที่ OfficeMate สาขา RCA กรุณานัดหมายเพื่อเยี่ยมชม ปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข 099-128-5000

"พูดคุยกับที่ปรึกษาแฟรนไชส์ซี"