OfficeMate Plus+ ตอบทุกข้อสงสัย

OfficeMate Plus+ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2.9 ล้านบาท รวมค่าแรกเข้า (Royalty Fee) ค่าก่อสร้าง ค่าออกแบบ อุปกรณ์ตกแต่งภายในรวมถึงค่าสินค้าเริ่มต้นภายในร้าน และระบบการขาย (POS) เรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจากนั้น ก็ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบพื้นที่ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รูปแบบแฟรนไชส์

OfficeMate Plus+ และ OfficeMate  มีนโยบายการขายสินค้าเหมือนกัน โดยอยู่ภายใต้นโยบาย One Price Policyและได้รับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการขายเช่นเดียวกัน โดยท่านสามารถจำหน่ายสินค้าทั้งหมดที่ OfficeMate จัดจำหน่ายกว่า 100,000 รายการได้ โดยไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าท่านสามารถดำเนินการขายผ่านระบบหลังร้านที่เรียกว่า Drop Shipบริษัทจะทำการส่งสินค้าให้กับลูกค้าของท่านโดยตรง ไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการสต็อกสินค้า

รูปแบบแฟรนไชส์

OfficeMate Plus+ มีอายุสัญญา 6 ปี โดยจะมีการ Renovate ร้านทุกๆ 6 ปี เพื่อให้ร้านมีความ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ภาพลักษณ์ทันสมัยอยู่เสมอการทำธุรกิจแฟรนไชส์ OfficeMate Plus+ ใช้ระยะเวลากี่ปีถึงจะคืนทุนระยะเวลาการคืนทุนของ OfficeMate Plus+ ใช้ + เวลาประมาณ 3 – 4 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งขนาดพื้นที่ ค่าก่อสร้าง ค่าบริหารจัดการภายในร้าน ค่าเช่า และยอดขายของร้าน รวมถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท การบริหารจัดการร้านที่ดีของท่านเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการประสบความสำเร็จ และการคืนทุนเป็นไปตามเป้าหมาย

รูปแบบแฟรนไชส์

OfficeMate Plus+ มีสินค้าที่หลากหลายกว่า 100,000 รายการกำไรของสินค้าแต่ละชนิดจะไม่เท่ากันตามกลไกของตลาด ซึ่งแต่ละรายการจะมีกำไรตั้งแต่ 5 – 30% ขึ้นอยู่กับหมวดสินค้าดังนั้น กำไรเบื้องต้นจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการขายสินค้าแต่ละหมวดของท่าน และเพื่อความมั่นใจให้แก่ท่านในช่วงเริ่มต้นธุรกิจบริษัทรับประกันกำไรให้ท่านที่เดือนละ 100,000 บาท (ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)

รูปแบบแฟรนไชส์

ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และสื่อการขายให้แก่แฟรนไชส์ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเช่น แคตตาล็อกรายปี แคตตาล็อกรายเดือน แคตตาล็อกกลุ่มสินค้าเฉพาะทาง และแคตตาล็อกตามเทศกาลต่างๆจึงมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Royalty Fee 3% และ Marketing Fee 2% จากยอดขายรายเดือน

รูปแบบแฟรนไชส์

หากท่านสนใจสมัครแฟรนไชส์ ท่านสามารถนำเสนอพื้นที่ที่ท่านมี เพื่อให้บริษัทพิจารณาความเหมาะสมและโอกาสทางการตลาดได้หรือ หากท่านไม่มีพื้นที่ บริษัทมีพื้นที่ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจากพันธมิตรทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อให้ท่านพิจารณาในจังหวัดที่ท่านต้องการได้ โดยดูได้ที่

รูปแบบแฟรนไชส์

หลังจากเซ็นต์สัญญาเข้าร่วมลงทุน จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อเตรียมการเปิดร้านโดยจะมีขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อสำรวจงานออกแบบก่อสร้าง การออกแบบภายในและวางแผนเรื่องการขายสินค้าร่วมกับทางบริษัท ตลอดจนการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดการอบรมสินค้า การขาย และ การบริหารจัดการร้าน ทั้งนี้ หากท่านต้องการติดต่อสินเชื่อกับทางธนาคารอาจเพิ่มระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รูปแบบแฟรนไชส์

ท่านที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ OfficeMate Plus+ สามารถเยี่ยมชมร้านตัวอย่างขนาดพื้นที่ 50 ตารางเมตร และ 100 ตารางเมตร และศึกษาสินค้าที่จัดจำหน่ายได้ที่ OfficeMate สาขา RCA  กรุณานัดหมายเพื่อเยี่ยมชมปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข 099-128-5000

รูปแบบแฟรนไชส์

"พูดคุยกับที่ปรึกษาแฟรนไชส์ซี"